ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Επισκευή προσόψεων κτηρίων - Κούτελα οικοδομής εξωτερικού χώρου

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση - επισκευή εξωτερικού χώρου της οικοδομής (κούτελα) με διαθέσιμη σταθερή ή κρεμαστή σκαλωσιά. Στις εργασίες περιλαμβάνονται:

-    Σκάλωμα (σκαλωσιές) του κτηρίου ανάλογα των δυνατοτήτων (σταθερή)
-    Καθαρισμός και απομάκρυνση των διάφορων φθαρμένων σοβάδων – σκυροδέματος
-    Αστάρωμα της επιφάνειας και οπλισμός με ρητινούχα ινοπλισμένα κονιάματα ή οπλισμός με υαλόπλεγμα και ινοπλισμένη κόλλα